Teach for Belgium logo

Rencontrez Teach for Belgium

@ , 23 février 2022, 12:00 - 18:00

Quel niveau d'éducation est recherché par cette entreprise?
 • Bachelier académique
 • Programme préparatoire
 • Master académique
 • Doctorat
 • Bachelier professionnel
Quels sont les programmes qui intéressent cette entreprise?
 • Bio-ingénieurie
 • Biologie
 • Chimie
 • Géographie
 • Géologie
 • Informatique
 • Mathématiques
 • Pharmacie
 • Physique
 • Science de L'environnement (IGEAT)
 • Sciences biomédicales
Quels sont les langues que le candidat doit maîtriser?

Les candidats potentiels doivent matcher une des exigences listées.

 • Néerlandais
 • Français
 • Bilingue Néerlandais/Français
 • Bilingue Néerlandais/Anglais
 • Bilingue Français/Anglais
 • Trilingue Néerlandais/Français/Anglais
Cette entreprise offre-t-elle des stages ?

Non

Visitez leur site web: https://teachforbelgium.be/nl/lesgeven-via-teach-for-belgium/

ONZE VISIE

De visie van Teach for Belgium is dat op een dag alle leerlingen dezelfde slaagkansen zullen hebben, ongeacht hun socio-economische afkomst. De vzw wil de sociale ongelijkheid in het onderwijs wegwerken door de rekrutering, selectie, opleiding en begeleiding van gemotiveerde kandidaten die als inspirerende leerkrachten worden ingezet in die scholen met de grootste noden. We werken hiervoor samen met de verschillende spelers in het onderwijsveld. Op lange termijn wil Teach for Belgium een vereniging van alumni uitbouwen die de vereiste ervaring en competenties hebben om zich in hun professionele parcours verder in te zetten voor een rechtvaardiger en inclusiever onderwijssysteem.

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME

Via het leiderschapsontwikkelingsprogramma van Teach for Belgium leer je hoe je een impact kan hebben in jouw klas, school en gemeenschap. Zo word je een social changemaker die werkt aan de toekomst van het onderwijs in België.

Gedurende 2 jaar geef je als deelnemer van het Teach for Belgiumprogramma les in een school met een lage socio-economische index. Je wordt hiervoor betaald door de Vlaamse Gemeenschap of de Federatie Wallonië-Brussel (FWB). Samen met de andere deelnemers werk je eraan om de sociale ongelijkheid te verminderen in jouw klas voor jouw leerlingen.